Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Komuniteti imagjinar [Modifikim ]
Një komunitet i imagjinuar është një koncept i zhvilluar nga Benedict Anderson në librin e tij të vitit 1983, Imagined Communities, për të analizuar nacionalizmin. Anderson përshkruan një komb si një komunitet të ndërtuar në shoqëri, të imagjinuar nga njerëzit që e perceptojnë veten si pjesë të atij grupi .: 6-7
Mediat gjithashtu krijojnë komunitete të imagjinuara, përmes zakonisht duke synuar një audiencë masive ose duke përgjithësuar dhe trajtuar qytetarët si publik. Një tjetër mënyrë që mediat mund të krijojnë komunitete të imagjinuara është nëpërmjet përdorimit të imazheve. Mediat mund të përjetësojnë stereotipa përmes imazheve të caktuara dhe gjuhës. Duke treguar imazhe të caktuara, audienca do të zgjedhë imazhin që ata lidhen me më shumë, duke e çuar më tej marrëdhënien me atë komunitet të imagjinuar.
1.origjinë
2.Nacionalizmi dhe komunitetet e imagjinuara
3.Kombi si një komunitet i imagjinuar
4.Konteksti dhe ndikimi
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh