Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
liberalizimi [Modifikim ]
Liberalizimi (ose liberalizimi) i ekonomisë do të thotë të lirohet nga kontrollet e drejtpërdrejta ose fizike të imponuara nga qeveria. Kjo mund të jetë e ngjashme me deregulimin. Liberalizimi i regjimeve autokratike mund t'i paraprijë demokratizimit (ose jo, si në rastin e Pranverës së Pragës).
1.Në ligj
2.Në ekonomi dhe tregti
3.Krahasimi me demokratizimin
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh