Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Familja e gjuhës
1.Struktura e një familjeje
1.1.Dialekti vazhdon [Modifikim ]
Disa familje të lidhura ngushtë me gjuhë dhe shumë degë brenda familjeve të mëdha, marrin formën e vazhdimit të dialektit në të cilin nuk ekzistojnë kufijtë e qartë që bëjnë të mundur identifikimin, përcaktimin ose numërimin e gjuhëve individuale brenda familjes pa mëdyshje. Sidoqoftë, kur dallimet ndërmjet fjalëve të rajoneve të ndryshme në ekstremet e vazhdimësisë janë aq të mëdha sa që nuk ka një kuptueshmëri reciproke mes tyre, siç ndodh me arabisht, kontinuumi nuk mund të shihet kuptimisht si një gjuhë e vetme. Një varietet i të folurit mund të konsiderohet ose një gjuhë ose një dialekt në varësi të konsideratave sociale ose politike. Kështu, burime të ndryshme japin ndonjëherë llogari të ndryshme për numrin e gjuhëve brenda një familjeje. Klasifikimet e familjes japoneze, për shembull, variojnë nga një gjuhë (një gjuhë e izoluar) deri në gati njëzet.
1.2.izolon
1.3.Proto-languages
2.Klasifikime të tjera të gjuhëve
2.1.Sprachbund
2.2.Gjuhët e kontaktit
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh