Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Ozon Park, Queens
1.etimologji
2.histori
3.Demografia
4.nënseksionet
4.1.Parku i Ozone Jugut
4.2.Fshati Tudor
5.transport
6.shkollat
7.njeri i shquar
7.1.Në kulturën popullore
7.2.Ngjarje të dukshme [Modifikim ]
Papa Gjon Pali II festoi një masë për 75,000 njerëz në Pallatin e Anijeve të Ujit në Parkun e Ozonit në tetor të vitit 1995.
7.3.Banorë të dukshëm
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh