Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Hawai 'i Gjuha e shenjave
1.zbulim
2.histori
3.Krahasimet HSL dhe ASL [Modifikim ]
HSL ndan ngjashmëri të vogla leksikore ose gramatike me ASL. HSL nuk e ka llojin e klasifikuesit të gjetur në gjuhët e shenjave që mendohet të jenë universale, ndërsa ASL përdor në mënyrë të gjerë këto. HSL gjithashtu ka disa artikuj leksik jo-manual, duke përfshirë folje dhe emra, të cilat nuk janë tipike për ASL. Hetimi i vazhdueshëm i këtyre gjuhëve sugjeron se ato nuk janë të lidhura.
4.HSL Sot
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh