Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Mesme
1.sfond [Modifikim ]
Ndërsa japonezët e vjetër hoqën huanë dhe përshtatën shkrimin kinez për të shkruar japonez, gjatë periudhës së hershme të Mesme japoneze shfaqen dy skripta të reja: kana scripts hiragana dhe katakana. Ky zhvillim thjeshtësoi shkrimin dhe solli një epokë të re në letërsi me klasika të tilla si Genji Monogatari, Taketori Monogatari, Ise Monogatari dhe shumë të tjerë.
[Taleja e Gjenjit]
2.fonologji
2.1.Zhvillimet fonologjike
2.2.fonetikë
2.2.1.vowels
2.2.2.bashkëtingëlloret
2.2.3.Realizimi fonetik
2.2.3.1./ s, z /
2.2.3.2./ ɸ /
2.2.3.3./ R /
3.gramatikë
3.1.Nouns dhe Përemrat
3.2.foljet
3.2.1.zgjedhim
3.3.mbiemrat
4.Sistemi i shkrimit
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh