Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
federatë
1.Federatat dhe forma të tjera të shtetit
1.1.federatat
1.2.Shtetet unitare
1.2.1.konfederatë
1.3.perandori
1.4.Krahasimi me sisteme të tjera të autonomisë
1.4.1.Federacy
1.4.2.transferim
1.4.3.Shtete të shoqëruara
1.4.4.Varësitë e kurorës
1.4.5.Territoret jashtë shtetit [Modifikim ]
, të tilla si territoret britanike jashtë shtetit, janë të pajisura me shkallë të ndryshme të pushtetit; disa gëzojnë pavarësi të konsiderueshme nga shteti sovran, i cili vetëm kujdeset për marrëdhëniet e tyre të jashtme dhe mbrojtjen. Megjithatë, ato nuk konsiderohen si pjesë e saj, as nuk njihen si shtete sovrane ose të lidhura.
[Territoret Britanike Jashtë]
1.5.Federata de facto
1.5.1.Spanjë
1.5.2.Bashkimi Europian
1.5.3.Republika Popullore e Kinës
2.Kontradiktat e brendshme dhe konfliktet
3.Qeveritë federale
3.1.bashkëkohor
3.2.Tituj të gjatë të formave
3.3.i vdekur
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh